Skip to content

Om 71° nord

Hentet fra wikipedia:

Tittelen henspiller på målet for turen, som går fra Lindesnes til Nordkapp på 71° nord. På veien skal deltakerne (menn og kvinner) kjempe seg gjennom vakker, men til tider farlig natur. På hver etappe har de tidsfrister som skal overholdes for at oppdragene skal godkjennes, og belønning mottas. De får prøve sin fysiske og ikke minst sin psykiske styrke på veien mot nord. Ved flere tilfeller har deltagere trukket seg fra oppdrag de selv mente var for tøft for dem.

Vanligvis blir en deltaker sendt hjem i hver episode. Bortsett fra i 2002 og 2003, der det var en valgt leder som bestemte hvem som skulle hjem, gjøres dette ved at deltakerne rangerer hverandre. Den som får lavest poengsum må forlate gruppen. I 2007 og 2008 ble ingen deltakere sendt hjem i de første programmene, men bare “merket”. Når så fire deltakere var merket, konkurrerte disse innbyrdes om å unngå å bli den første som måtte forlate gruppen.

Deltakerne kan imidlertid sikre seg mot hjemsendelse ved å vinne frikort. Frikortkonkurransene er veldig varierte, og kan spenne fra å løse puslespill, skytekonkurranser, vannski osv.

Den siste uttaksrunden for deltakerne i serien er en 2–3 dagers samling der de testes fysisk og psykisk. I 2002 og 2003 ble det laget et eget program (“Episode 0”) i forbindelse med dette uttaket.